header_nl.png
  • Dia 1
  • Dia 2
  • Dia 3

Mandenmakerstraat 92b
3194 DG Hoogvliet.
Bedrijvenpark Gadering.
Havennummer 3103

tel: 010-2950229
fax: 010-2950228

e-mail: info @ he-techniek .nl

   

De meest eenvoudige abonnementsvorm noemen wij ABO 1
Het preventief abonnement ABO 1 is geen vaste overeenkomst. De installaties worden hierbij volgens een vaste periodiek preventief nagezien op basis van nacalculatie van arbeid en materiaal. Eventuele tussentijdse storingen worden eveneens op basis van nacalculatie uitgevoerd.
U kiest voor ABO 1 als u uw installaties uitsluitend wilt laten nazien volgens de (minimale) wettelijke periodieke interval, en het risico van tussentijdse storingen volledig voor eigen rekening wilt nemen.

Extra service inbegrepen in ABO 2
Vanaf ABO 2 betaalt u de abonnementskosten aan het begin van het nieuwe jaar. Hier staan dan ook enkele voordelen tegenover. Het onderhoud en periodieke inspectie wordt in de loop van het abonnementsjaar uitgevoerd. Bij tussentijdse storingen worden er geen autokosten in rekening gebracht, en geniet u een korting van 10% op reis- en arbeidsuren, verbruikt materiaal of onderdelen. Alle werkzaamheden worden tijdens normale werkdagen tussen 08:00 uur en 18:00 uur uitgevoerd.

Meer zekerheid, en avond- of weekendservice bij ABO 3
ABO 3 omvat dezelfde periodieke inspecties als ABO 2, echter kent ABO 3 een hogere prioriteit bij storingsafhandeling. Deze urgentie is onder meer van belang bij productkoeling of koeling van computerruimten. Wij spannen ons in om uw probleem binnen 24 uur na storingsmelding te verhelpen.  U kunt hierbij rekenen op service na 18:00 uur, en op zaterdagen of zon- en feestdagen. Bij tussentijdse storingen worden er geen autokosten en reisuren in rekening gebracht, en is per storingsbezoek het eerste arbeidsuur inbegrepen. U geniet evenals bij ABO 2 een korting van 10% op verbruikt materiaal of onderdelen.

Maatwerk contracten binnnen ABO 4
De abonnementen ABO 2 en ABO 3 worden berekend aan de hand van een aantal standaard factoren, waaronder de reisafstand, de omvang van de installatie (koudemiddelinhoud), en het aantal koelers bij een multiplex installatie (meerdere koelunits op één koelcentrale)

Valt uw installatie buiten de gespecificeerde categorieën, of heeft uw installatie meerdere malen per jaar een inspectie nodig, dan maken wij graag een aanbieding op maat voor u.
Daarnaast bieden wij de mogelijkheid, een all-in contract af te sluiten. Ook dit is een maatwerk contract, waarbij u een vast bedrag per jaar betaalt voor onderhoud en reparatie van uw koelinstallaties of airconditioning, inclusief alle arbeidsuren, materiaal en onderdelen. Het jaarlijks bedrag wordt bepaald aan de hand van het bouwjaar van de koelinstallatie, het type koudemiddel, het ontwerp, de omvang en uitvoering van de installatie.
Voor meer informatie of tarieven kunt u contact met ons opnemen.   

Overzicht abonnementen

Inbegrepen ABO 1 ABO 2 ABO 3 ABO 4
Periodieke lekdetectie (koudemiddelzijdig) conform wettelijke eisen
*
*
*
*
Meting isolatiewaarden, stroomverbruik, drukken, temperaturen
*
*
*
*
Controleren / bijstellen meet-, regel- en beveiligingsapparatuur
*
*
*
*
Inspectie van componenten en te verwachten levensduur
*
*
*
*
Reinigen en/of desinfecteren van apparatuur
*
*
*
*
Vrijstelling autokosten per tussentijds storingsbezoek  
*
*
*
10% korting op verbruikt materiaal / onderdelen  
*
*
*
Vrijstelling reisuren per tussentijds storingsbezoek    
*
*
Vrijstelling 1e arbeidsuur per tussentijds storingsbezoek    
*
*
Avond en weekendservice inbegrepen    
*
*
Vrijstelling overige arbeidsuren (bij all-in)      
*
Overige kosten materialen / onderdelen (bij all-in)      
*

 

 

fotos.png
Ontwerp en realisatie door DWS-Design