header_nl.png
  • Dia 1
  • Dia 2
  • Dia 3

Mandenmakerstraat 92b
3194 DG Hoogvliet.
Bedrijvenpark Gadering.
Havennummer 3103

tel: 010-2950229
fax: 010-2950228

e-mail: info @ he-techniek .nl

   

Storingen aan koelinstallaties of airconditioners komen altijd ongelegen. In sommige gevallen leidt dit zelfs tot schade aan de opgeslagen producten of omzetderving. U hecht waarde aan een efficiënt en probleemloos functionerende koelinstallatie of airconditioning, en in geval van een storing wilt u adequaat worden geholpen. Om dit te bewerkstelligen biedt HE techniek u diverse onderhoudsovereenkomsten. Dit loopt van een preventief controle abonnement tot een all-in of maatwerk contract.

Alle abonnementen zijn erop gericht om uw installatie in topconditie te houden, en invulling te geven aan de eisen die de wet aan de periodieke inspecties van koelinstallaties of airconditioners stelt. Installaties die periodiek worden gecontroleerd, gereinigd en ingeregeld hebben bovendien een aanmerkelijk lager energieverbruik. Ons uitgangspunt is de kans op storingen aan uw installatie zo klein mogelijk te maken, en te houden. Mocht er onverhoopt toch een storing optreden, dan kunt u rekenen op een vlotte reparatieservice.

                       

Welke installaties komen hiervoor in aanmerking?
Installaties die niet door HE techniek zijn geleverd of gesaneerd, dienen vooraf eerst te worden nagezien. Deze “toelatingscontrole” is bedoeld om eventuele gebreken, potentiële storingen of ontwerpfouten in kaart te brengen. Geconstateerde afwijkingen dienen eerst te worden verholpen volgens ons saneringsconcept. Dit heeft als doel  de installatie op een minimumniveau te brengen, waarbij probleemloos functioneren redelijkerwijs is gewaarborgd. Voor all-in contracten stellen wij aanvullende eisen aan o.a. het bouwjaar, het ontwerp en de uitvoering van de installatie. Wij kunnen u tevens adviseren over energiebesparende maatregelen, of het benutten van restwarmte uit uw koelinstallatie.

Welke voordelen biedt een onderhoudsabonnement?
De installaties worden minimaal éénmaal per jaar nagezien, waar nodig gereinigd en/of gedesinfecteerd. Bewegende delen worden gesmeerd en de installatie wordt gecontroleerd op:

- (potentiële) lekkages van koudemiddel
- isolatiewaarden, stroomverbruik, werkdrukken en -temperaturen
- controleren en zo nodig bijstellen van meet-, regel- en beveiligingsapparatuur
- conditie van componenten en te verwachten levensduur

Met een onderhoudsabonnement voldoet u aan de wettelijke eisen die de milieu-instanties aan koelinstallaties stellen. Elk bezoek wordt aangetekend in het installatiegebonden logboek.
Installaties die regelmatig worden gereinigd en afgesteld hebben bovendien een aanzienlijk lager energieverbruik, en dat voordeel is geheel voor de gebruiker.
 
Afhankelijk van de gekozen abonnementsvorm, is uw abonnement tevens een soort verzekering. Mocht er onverhoopt een storing aan de installatie optreden dan zorgen wij per omgaande voor reparatie, en betaalt u in bepaalde gevallen geen reisuren, arbeidsuren of autokosten. Ook kunt u korting genieten op alle gebruikte materialen of onderdelen. Bij all-in abonnementen zijn alle tussentijdse reparatiekosten zonder uitzondering inbegrepen, hetgeen u in staat stelt een vast bedrag op uw begroting te zetten. U kunt dit vergelijken met operational lease.

De periodieke inspectie interval is afhankelijk van het type koudemiddel en de inhoud van het systeem, en dient te worden uitgevoerd door een F-gassen gecertificeerd bedrijf. Dit is wettelijk vastgelegd, en kunt u nalezen op de internetsite van de overheid, www.wetten.overheid.nl, en zoek op wms 2006 (besluit inzake ozonlaag afbrekende stoffen)

fotos.png
Ontwerp en realisatie door DWS-Design