header_nl.png
  • Dia 1
  • Dia 2
  • Dia 3

Mandenmakerstraat 92b
3194 DG Hoogvliet.
Bedrijvenpark Gadering.
Havennummer 3103

tel: 010-2950229
fax: 010-2950228

e-mail: info @ he-techniek .nl

   

Sanering betekent letterlijk "weer gezond maken". Wij kunnen door het saneren van oude koelinstallaties weer bedrijfszekere installaties bewerkstelligen, waarbij bovendien de risico's tot emissie van ozonlaag-aantastende of broeikasgassen worden geminimaliseerd, en het energetisch rendement van de installatie wordt verhoogd.  

In de praktijk komen wij regelmatig installaties tegen die door symptoombestrijding "aan de praat worden gehouden". Bij storing worden slechts noodzakelijke reparaties uitgevoerd, zonder dat de installatie wordt "doorgelicht" en wordt onderzocht op potentiële gebreken. HE techniek zorgt dat een installatie volledig wordt nagezien, en niet uitsluitend op dat ene punt wat incidenteel een storing veroorzaakt. 

Vervolgens wordt een rapport opgesteld waarin de status van de installatie wordt omschreven en verbeteringen worden aangedragen. Om u niet voor verrassingen te stellen doen wij altijd vooraf een vrijblijvende prijsopgaaf.  Na uitvoering van deze saneringswerkzaamheden kan zelfs op een oude installatie weer voorwaardelijke garantie worden verleend. 

Een te saneren installatie wordt nagezien op punten als:

- potentiële lekkages van koudemiddel
- soort koudemiddel (toekomstvisie verkrijgbaarheid)
- juiste leidingloop en -diameters
- montageafwijkingen (zowel mechanisch als elektrisch)
- isolatiewaarden
- stroomverbruik
- werkdrukken en -temperaturen
- conditie van componenten en te verwachten levensduur
- instellingen van meet-, regel- en beveiligingsapparatuur

Ons saneringsconcept bestaat al ruim 15 jaar. Het heeft momenteel veel overeenkomsten met het EPBD-advies.
Vooruitziende blik… komt ook uw installatie ten goede.

fotos.png
Ontwerp en realisatie door DWS-Design